Köszöntjük Honlapunkon!

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013.09.1-én átszervezést követően jött létre a járási Nevelési Tanácsadók egybeolvadásával. Az intézmény élén a képviseletére jogosult főigazgató áll.

A VMPSZ három tagintézménye a balatonfüredi tagintézmény, a tapolcai tagintézmény és a várpalotai tagintézmény elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Némethné Reiber Gyöngyi, főigazgató, irányítja az Intézmény egésze vonatkozásában a szakmai munkát, gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói és egyéb jogköröket. Feladatait a főigazgató helyettesekből és az igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el.

Szedlák Bernadett, általános szakmai és koordinációs főigazgató helyettes általános jelleggel helyettesít, s hozzá tartoznak a szakértői bizottsági tevékenység és a pályaválasztási tanácsadás kivételével az egyéb feladatellátási területek, azok irányítása, ellenőrzése, valamint az erőforrások kezelése.

Páliné Vajda Aranka, szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató helyettes a székhely által ellátott szakértői bizottsági tevékenységet és továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást irányítja, s a diagnosztikai munka megyei szintű szakmai koordinációját, ellenőrzését végzi.

A megyei pedagógiai szakszolgálat 10 járási tagintézménye Ajkán, Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Devecserben, Pápán, Sümegen, Tapolcán, Várpalotán, Veszprémben, Zircen található. A tagintézményeket igazgatók irányítják

A VMPSZ tagintézményei a korai kisgyermekkori problémák, a nem sajátos nevelési igényből fakadó tanulással, magatartással összefüggő nehézségek vizsgálatával, terápiájával, tanácsadással segítik a családokat és a partner intézményeket. Megalapozott, indokolt esetekben az állami ellátás keretében biztosítják a törvényben előírt szolgáltatásokat.

A tagintézmények a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadáson kívül valamennyi szakszolgálati alapfeladatot ellátják.
Alapfeladataik:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása,
image

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 12:00

image

Nyitvatartási idő:

Hétfő - Csütörtök: 7:30 -16:00
Péntek: 7:30 - 13:30